Det melder Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 1.100 tonn. Ny maksimalkvote er 3.000 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag.