Påmelding må skje til Norges Sildesalgslag etter midnatt natt til 1. desember

Etter at den ordinere utseilingslisten til havbrislingfiske utløper ved midnatt natt til 1. desember, er det kvotemessig grunnlag for at et fartøy kan ta utseiling for å fiske på gjeldende restkvote.

Fartøy som ønsker å delta må melde seg til Norges Sildesalgslag ETTER midnatt natt til 1. desember og «først til mølla» prinsippet vil gjelde. Fartøy som ønsker å delta må da være umiddelbart klar for utseiling med bruk om bord, melder siledalget..