- Vi har noen fiskere som har prøvd seg med et par sjøvær. Men så langt får de like mye hyse som torsk. Så torskeinnsiget lar fortsatt vente på seg, sier Odd Magne Nylund ved Nordvågen AS.

Han tror derfor at det forsatt vil ta noen dager før de er skikkelig i gang med årets sesong.

Rundt hjørnet

Innkjøpsansvarlig Ørjan Nergaard i Norway Seafoods, har heller ikke noen torskenyheter å melde om etter årets første driftsuke.

- Vi har fått litt torsk til Tromvik i Troms, men utover det har det vært lite med torsk, sier Nergaard.

Men han regner med at innsiget er rett rundt hjørnet, så han stresser hverken med priskrig eller frykt for at de skal komme i manko de nærmeste ukene.

Ingen priskrig

Det har versert rykter om at det er en priskrig på gang blant kjøperne. Men verken Odd Magne Nylund eller Ørjan Nergaard kjenner til noe overprising.

- Vi vil avvente hva som skjer ute i markedene før vi eventuelt går inn på overpris. Det er det for tidlig å få noen svar på foreløpig, sier Nylund.

Ørjan Nergaard sier at Norway Seafood har lagt på en krone for linefisk. Men det gjorde de allerede før jul. Utover det har de ikke lagt opp til noen umiddelbar prisjustering, men vil avvente og se hvordan markedet reagerer før de vurderer nye priser.