- Om lag 65 prosent av seien som landes i Norge går til klippfiskproduksjon. Denne industrien er i stor grad lokalisert i vårt distrikt og er en svært viktig kjøpegruppe for Surofi. I det siste året har økt salg av klippfisk-sei til Den dominikanske republikk vært avgjørende for å sikre omsetningen, og vi ønsker derfor å styrke Sjømatrådets markedsarbeid både der og på Jamaica, sier administrerende direktør i Surofi, Sveinung Flem.

Seien viktig

Styret i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) har bestemt seg for å gi en ekstrabevilgning på en halv million kroner til Sjømatrådets aktiviteter i det karibiske markedet. Dette kommer i tillegg til bidraget på 2,5 millioner kroner som allerede er fastsatt i budsjettet.

- Sei er en svært viktig art for fiskeriene og flåten i Surofis distrikt. Denne ekstrabevilgningen skal befeste markedsposisjonen til sei i Den dominikanske republikk, samtidig som innsatsen kan økes på Jamaica, sier Sveinung Flem.

Øke kunnskap og preferanse

Den dominikanske republikk var i 2020 det største markedet for norsk klippfisk av sei, med totalt 15 967 tonn og en eksportverdi på 515 381 millioner kroner.

- Sjømatrådet jobber strategisk i det karibiske markedet med å differensiere norsk klippfisk fra konkurrerende produkter og leverandørland. Målet er å øke kunnskapen og etterspørselen etter norsk klippfisk. De tildelte midlene fra Surofi gjør at vi kan få formidlet historien om den fantastiske seien som lever i det kalde, klare havet langs norskekysten til enda flere, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Jamaica-satsing

Jamaica er ett av unntakene når det gjelder koronaeffekten på den totale norske klippfiskeksporten. I 2020 opprettholdt landet både volum og verdi sammenlignet med rekordåret 2019, med henholdsvis 5 630 tonn og en eksportverdi på 196 695 millioner kroner.

- Portugal og Jamaica er de to landene i verden som spiser mest klippfisk per person. Utfordringen er at jamaikanerne ikke vet hvor klippfisken kommer fra, eller hva «Norge» representerer. Takket være midlene fra Surofi kan vi investere i konkrete arrangementer rettet mot lokale importører, grossister og forbrukere, sier Norges sjømatråds utsending til Brasil og Karibia, Øystein Valanes.

(Pressemelding)