- Makrellen i nord skal bidra til næringsaktivitet på sjø og land, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

De siste årene har det i sommerhalvåret stått betydelige mengder makrell i Nord-Norge. Den stadig større utbredelsen har bekymret både fiskere og forskere, med hensyn til negative påvirkninger på andre bestander som sild og sei.

– Vi ser at den store mengden av makrell i nordnordske fjorder bør kunne gi grunnlag for et lønnsomt fiskeri i sommermånedene. Det har vært lite interesse for å fiske makrell i nord innenfor de eksisterende rammer. Med en nordligere utbredelse av makrellen er det viktig at vi også sikrer høsting i dette området, også av hensyn til andre arter i området. Jeg tror den nye kvoten på 5000 tonn for makrellfiske i Nord-Norge vil få fart på dette fisket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Norge deler makrellbestanden med tre andre parter og fordelingen av makrell har vært regulert i en egen kvoteavtale. De siste årene har partene ikke kommet til enighet om en makrellavtale. Det er derfor for 2014 satt en foreløpig norsk makrellkvote (150 000 tonn) for at det skal kunne fiskes etter makrell en periode frem til det foreligger en endelig avtale.

Nærmere detaljer for den nye ordningen og kriterier for deltakelse vil bli gjenstand for en skriftlig høring tidlig i 2014.