Næringen vil bli pålagt å betale inn midler til et miljøfond som blant annet skal bidrag til utfisking av rømt laks i norske elver.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått havbruksnæringen om bord, og at de har gått med på prinsippet om at det er forurenser som skal betale, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Aftenposten.

- Fisk en viktig eksportvare for oss. Det er derfor viktig at næringen har samtykket i noen spilleregler som må følges, for at de skal kunne vokse videre, sier hun til avisen. Det kan bli snakk om 15.000 - 20.000 kroner i avgift per konsesjon for hvert år.