Distriktskvota på 3.000 tonn til fiskeindustrien på Nordkyn ble som kjent avviklet av fiskeriministeren rett før jul. Han viste til at få båter deltok i fisket, og at kvota dermed hadde liten betydning for industrien. Den situasjonen mener produksjonsdirektør Kim Gabrielsen i Finnmark Fisk det er Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for.

- Kvota synes å ha vært motarbeidet fra dag én av Fiskeridirektoratet. Og de har ikke villet høre på de innspill vi har kommet med. Fisket skulle startet senere og det skulle vært større båtkvote. Og da de økte båtkvota i oktober, var det for seint og med for lite til at båter ville gå langt for å ta den, sier Gabrielsen til Ifinnmark.no.

Gabrielsen mener kvota ville vært et godt supplement, og at effekten ville blitt større i året vi går inn i, forutsatt en fornuftig regulering.

Bortfallet av ekstrakvota får imidlertid ingen konsekvenser for satsingen på foredling i Mehamn. Direktør Jørn-Gunnar Jacobsen sier til Ifinnmark.no at dagens arbeidsstokk på 41 skal økes med 10- 15 nye ansatte i løpet av kort tid, og at investeringen i den høyteknologiske produksjonslinja fortsetter.

Fabrikken har en linje for rød, og en for hvit fisk. Til nå har ikke disse linjene vært kjørt lite samtidig, men om det blir nok råstoff fremover nyåret vil man ifølge Jacobsen kjøre parallelt, med behov for flere ansatte som resultat.