Endre Rønning (30) er i ferd med å bygge opp et stort skipshuggeri i Hamnvik i Ibestad kommune.

Her får båtene sin siste reis. Den trenger forøvrig ikke være så alt for lang. For rett på andre siden av sundet og Inn fjorden, bygges det båter på høygir - både for fiskere og oppdrettere. «MS Per» som er i ferd med å bli til intet ble bygd nettopp her i 2000. Først som en flåte, og senere ombygd til servicebåt for havbruksnæringen.

Endre Rønning (30) og Ibestad Skipshugging & Sanering har på det drøyt år hugd nærmere 15 fartøy.

Nok en gang gir den arbeid på verftnæringen i nærområdet, men denne gangen er det absolutt siste reise. Om den ikke skulle komme tilbake igjen som resirkulert materiale til ytterligere nybygg.

Hektisk aktivitet

Endre Rønning overtok det tidligere skipsverftet i Hamnvik sammen med maskinentreprenør Steinar Pedersen og Joker Hamnvik/HH-handel for to år siden. Deretter brukte de halvannet år til å klargjøre verftet for skipsopphugging. Deretter har de kjørt 10-15 båter gjennom «kverna», det vil si på litt over ett år.

Tidligere i år destruerte den 56 meter lange tråleren «Melkart» på1.100 tonn. Det ble selve manndomsprøven og stemplet på at nå er de klar for det meste av flytende farkoster. «Melkart» som de overtok fra Murmansk, hadde is klasse A. Huden var på mellom 20 og 25 mm. Dermed var det en svært krevende båt å hugge opp. Men etter nærmere åtte måneder var siste nagl fjernet. Da hadde 3- 4 mann jobbet mer eller mindre kontinuerlig med tråleren og samtidig bevist at Ibestad Skipshugging & Sanering er moden for det meste.

Den russiske tråleren «Melkart» var manndomsprøven for det nye skipsopphuggeriet i Nord-Norge.

Fra Grovford

Da Kyst og Fjord besøkte skipshuggeriet i Hamnvik hadde de de to fartøy til demontering.

Mens den gamle havbruksbåten «MS Per» Stort sett kun hadde rorhuset og hekket igjen, sto det gamle fiskefartøyet «Brun Senior» for tur.

Et par mann var i gang under dekk og klargjorde innmaten før de slipper klippemaskinen til.

Ibestad Skipshugging & Sanering har akkurat gått løs på trebåten «Brun Senior»

«Brun Senior» er en femti fots trebåt så her er det en helt annen sortering som skal til.

Endre Rønning regner med at treverket sannsynligvis ender i et eller annet forbrenningsanlegg og bli omgjort til energi. Men han framholder at også i gamle trebåter er det mye jern og stål som blir resirkulert og etterhvert vil få helt nye oppgaver.

Industriområde

Endre Rønning er opprinnelig anleggssjåfør. Han startet som brøytebilsjåfør og gikk videre til anleggsbransjen. Da industrianlegget på Hamnes - som ble bygd for den gryende oljenæringen som alle håpet skulle komme på slutten av 1990-tallet - kom for salg, fikk han entreprenøren Steinar Pedersen og foreldrene med på å overta anleggsmassen. Potensialet her er enormt for den som har guts, med store haller og flere kaianlegg. Blant annet rommer området en 50 meters dypvannskai med 12 meters dybde. I tillegg kan Rønning skilte med nok en kaifront på 80 meter med dybde på åtte meter, pluss ytterligere kaianlegg knyttet til Industriområde på Hamnes.

Kjell Einar Johansen er en av de fast ansatte ved opphuggeriet.

Rønning tror derfor at de etter hvert vil få til en stor aktivitet i bygda og at Ibestad Skipshugging & Sanering kan bli en viktig arbeidsplass i kommunen.

Alt som plukkes sorteres sirlig før det blir sendt videre.