Det melder Sjømatrådet, som nå legger fram tallene for årets nest siste måned. Den høye lakseprisen fortsetter å synke, men ikke mer enn at den fortsatt er relativt høy. Samtidig går laksevolumet opp.

Laksen er i det hele tatt nøkkelen for det meste når sjømattallene skal analyseres, og Sjømatrådet er allerede i gang med å analysere hva som vil skje fram mot nyttår:

- Vi forventer en svakere desembermåned enn i fjor, blant annet på grunn av fortsatt høy laksepris ut mot forbruker. Dette gjelder spesielt røkelaksmarkedet, hvor viktige markeder som Tyskland og Frankrike etterspør mindre volum enn i fjor, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.