Hittil i år er det eksportert sjømat for 18 milliarder kroner som er en økning på 2,2 milliarder kroner eller 13,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette er eksportrekord for april og perioden januar til og med april.

Etterspør mer

- Eksporten av sjømat setter nye rekorder fordi markedene etterspør mer norsk sjømat til høyere pris. Det er først og fremst lakseeksporten som bidrar til veksten, men også sild, makrell og produkter av klippfisk bidrar til økt sjømateksport, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Vekst for sild og makrell

Eksport av sild økte med 349 millioner kroner til en samlet verdi på 1,8 milliarder kroner for årets fire første måneder. Det er en økning på 24 prosent. I april var eksporten på 236 millioner kroner.

Makrelleksporten økte med 212 millioner kroner til totalt 644 millioner kroner. I april var eksporten 65 millioner kroner.

Økning i klippfiskeksporten

Eksport av klippfisk økte totalt med 116 millioner kroner i årets fire første måneder. For ulike arter ser fordelingen slik ut:

• torsk økte med 73 millioner kroner til samlet eksportverdi på 659 millioner kroner

• sei økte med 63 millioner kroner til samlet eksportverdi på 464 millioner kroner

• langeeksporten falt med 6 millioner til totalt 43 millioner kroner

• brosme falt med 17 millioner kroner til totalt 33 millioner kroner

Vekst for saltfisk

Saltfiskeksporten økte med 125 millioner kroner til totalt 532 millioner kroner. I april var eksporten på 140 millioner kroner som er en økning på 16 millioner kroner. Torsk utgjør mesteparten av eksporten i 2011 med en verdi på 526 millioner kroner.

Lakseeksporten øker

Ved utgangen av april var eksportverdien av laks på 10 milliarder kroner som er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I april økte verdien av norsk lakseeksport med 356 millioner kroner eller 16 prosent. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 42,69 kroner mot 38,82 i april 2010. Det er Frankrike, Polen og Russland som er de største importørene av laks fra Norge.