Det melder laget på sine nettsider.

Adgangen til avkryssing av «Ikke tilsiktet fangst» fjernes for fangst utover kvote, fangst med feil redskap, f.eks. torsk/hyse på not, og fangst av fredete arter.

- I slike tilfeller skal all fangst registreres på vanlig sluttseddel sammen med øvrig fangst. Salgslagets kvotekontroll vil fange opp disse tilfellene og gjennomføre inndragning av aktuell fangst. I særlige tilfeller kan salgslagets seddelgruppe kontaktes for godkjenning av sedler som faller utenfor nevnte system.

- Årsaken til denne endringen er at alle inndratte verdier skal følges av et formelt vedtak som fisker kan påklage, melder Norges Råfisklag.