Det melder regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.

Redningsselskapet er en viktig del av Norges sivile redningsressurser og bidrar til sjøredningstjeneste og beredskap langs hele kysten.

Strekningen fra Redningsselskapets fast bemannede skøyte i Båtsfjord og til grensen mot Russland er den lengste strekningen i Norge som ikke har dekning av en redningsskøyte. En fast bemannet redningsskøyte i Vardø vil bidra til økt slepebåtberedskap og sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som vil gi økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark.