Funnet av villaks ble gjort i Havforskningsinstituttets egne forsøksanlegg i Masfjorden på Vestlandet sommeren 2019. Saken er omtalt i et såkalt case studie, av havforsker Per Gunnar Fjelldal og seks andre kolleger.

Spiste ikke pellets

Sammen med laksesmolten var det også to sjøørreter og en hybrid mellom sjøørret og laks. Og det var ikke oppdrettsfiskens mattilgang som hadde lokket dem innenfor nettingen.

– Vi fant bare plankton og små fiskeyngel da vi undersøkte hva de små «gjestene» hadde spist, og vet ikke hvor lenge de hadde blitt i merdene om vi ikke hadde tatt de opp, sier HI-forsker Per Gunnar Fjelldal i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Fant flere individer

Instinktivt vil villaksene mest sannsynlig vandre ut mot havet, så om de ikke var blitt fanget opp er det mulig at de etter hvert hadde svømt ut av merdene igjen.

– Men om de hadde blitt så lenge at de hadde vokst, er det også mulig at de hadde blitt for store til å komme ut igjen.

I tillegg til de fem villaksene, var det også en sjette fremmed antatt villaks inne i merden:

– Det viste seg å være en laks- og sjøørrethybrid, altså en naturlig kryssing mellom laks og ørret, sier Fjelldal.

Sjøørret gikk i "garnet"

Det ble også observert to sjøørreter, der en av disse hadde bokstavelig talt gått i garnet:

– Den hadde satt seg fast i merden da den prøvde å svømme inn i den.

Villfiskene ble funnet i to ulike merder og var ca. 30 gram da de ble tatt opp. Oppdrettslaksen i merdene var henholdsvis 4,5 kg og 100 g.

– Siden forskjellen i størrelse mellom oppdrettslaksen og de antatte villfiskene var relativt stor, spesielt hos de som var 4,5 kg, så antok vi at de små fiskene kunne være villfisk.

Men for å være helt sikre så måtte forskerne undersøke fiskene:

– Skjell-prøver bekreftet at alle de seks fiskene var villfisk, og i tillegg viste genetikkanalyser at de ikke var søsken. Analyse av øresteinene viste at de var 2 og 3 år gamle, sier han.

Vet ikke hvor utbredt problemet er

Det er vanskelig å si hvor utbredt problemet med at villfisk kommer inn i merdene er, men det har lenge vært kjent at ulike arter villfisk forviller seg inn på samme måte.

De små villaksene var trolig på vei fra elven der de ble klekket og tilbragte de første årene i, og ut til beiteområdene i Norskehavet.

– Vi vet ikke om det er et problem at villaks «bosetter» seg i oppdrettsmerder eller hvor stort det eventuelt er, men nå vet vi at det kan skje, avslutter Per Gunnar Fjelldal.