Snittprisen på torsk over 2,5 kilo ligger allerede over 17 kroner. Det er fem kroner mer enn det ble betalt for torsken for ett år siden.

600 millioner over

Legger man den ordinære prisstigningen man ser utover siste halvår, og dersom utviklingen i år blir tilsvarende som i fjor, vil torskeprisen for mellomstørrelsen passere 20 kroner i løpet av oktober.

Det betyr at 2015 blir et solid rekordår for fiskerne i råfisklagets distrikt.

Omsetningen her er allerede kommet opp i 4.566 millioner kroner. Det er nesten 600 millioner kroner over omsetningstallene for samme periode i 2014.