Fylkestingets opprettelse av Vg2 fiske og fangst ved Sortland videregående skole, avdeling Øksnes er en lenge etterlengtet etablering for fiskerimiljøet i Vesterålen. Men fra Lofoten yrtes det nå bekymring for overetablering av fiskeriutdanningstilbud.

Leder i Lofotrådet, Eivind Holst sier til Lofotposten at han forutsetter at fylkesrådet har god nok kjennskap til søkertall og grunnlaget for drift, slik at man ikke risikerer at det blir for tynt søkergrunnlag.

I forkant av behandlingen i fylkesrådet pekte Lofotrådet på Gravdals posisjon som bastion for fiskeriutdanning i regionen, og advarte mot opprettelsen av konkurrerende tilbud som kunne føre til at det totale fiskeriutdanningstilbudet i regionen blir svekket.

- Vi kan risikere å få for få søkere til begge utdanningene, men vi får håpe at fylkeskommunen har tilstrekkelig kunnskap om antall søkere slik at vi ikke ender opp med to plasser med for få elever. Når man splitter opp et tilbud er ønskeeffekten at tilbudet blir mer tilgjengelig for noen, i dette tilfellet Vesterålen. Jo flere som må bo på hybel, jo større frafall, sier Eivind Holst til Lofotposten.

Ifølge Lofotposten har en tredel av den årlige søkningen på mellom 15 og 20 elever kommet fra Vesterålen.