NNN og Sjømat Norge kom torsdag kveld frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78

– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00

– Generelt tillegg økes med 4,00

– Fagbrevtillegget økes med kr. 2.00

– Ansiennitetstillegget økes med 0,50

– Vi er fornøyd med å ha kommet i mål etter til dels krevende forhandlinger sier bransjeansvarlig Ann Solveig Sørensen,

Det ble tidligere i vår ble det forhandlet ny minstelønnssats i overenskomstene mellom NNN og Sjømat Norge/NHO Mat og Drikke.

Minstelønnssatsen i overenskomstene økte pr 1. mai 2022 med kr. 6,23 pr. time til kr. 199,78 pr. time.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget, men det blir opp til medlemmene å avgjøre gjennom uravstemning om resultatet blir godtatt. Fristen for avstemmingen er satt til 8. juni.

Forhandlingsutvalget har bestått av (ikke i rekkefølge): Endre Sekse, Pelagia avd. Måløy, Bjarne Kristiansen, Lerøy Norway Seafood, Tove Olsen, Lerøy Fossen, Janne Jensen, Cermaq avd Steigen og Roald Jensen, Mowi Fra forbundet deltok bransjeansvarlig Ann-Solveig Sørensen og Yngve Hansen.