I sommer kan det hende at tyskerne bytter ut sin elskede bratwurst med sushi eller røkt laks, skriver Norges Sjømatråd. Ved inngangen til koronapandemien sa nemlig 76 prosent av forbrukerne i Tyskland at de ønsket å spise mer sjømat, ifølge Norges sjømatråds store forbrukerundersøkelse. Over ett år senere holder tallet seg fortsatt veldig høyt (62 prosent).

Løft for laksen

– I et sterkt koranapreget Tyskland har forbrukene blitt vant til å spise de fleste av måltidene sine hjemme. Dette har også påvirket sjømatkonsumet i 2020. Nå er det 1,4 millioner flere husholdninger i Tyskland som spiser laks til middag enn før pandemien inntraff, sier Norges sjømatrådes utsending til Tyskland, Kristin Pettersen.

Positiv utvikling

Hun registrerer nå flere interessante endringer, spesielt blant de aller yngste konsumentene. Bærekraft og sunn ernæring er blitt stadig viktigere for denne gruppen. Likevel er det de som spiser minst sjømat.

- Da er det hyggelig å se at 49 prosent i gruppen under 34 år oppgir at de nå spiser sushi en gang i måneden eller oftere. Det er faktisk 2 prosentpoeng høyere enn i Norge. Et flertall i denne gruppen oppgir også at de ønsker å spise enda mer sjømat i fremtiden, sier Kristin Pettersen.

I 2020 eksporterte Norge sjømat til Tyskland for 11,3 milliarder kroner. I tillegg til direkteeksporten flyter det inn sjømat fra Norge via videreforedlingsindustrien i blant annet Polen og Danmark. Det gjør at Tyskland totalt sett er det største enkeltmarkedet for norsk sjømateksport.

Tar markedsandeler

- Hvilken fisk er tyskernes favoritt på kjøkkenet, ifølge undersøkelsen?

- Selv om alaska pollock, tunfisk, sild, ferksvannsørret og torsk alle har hatt en vekst, er markedsandelen den samme som i 2019. Unntaket er laks som har økt sin markedsandel med 1 prosent, til 15,5 prosent. Dermed er avstanden til den mest populære fisken, alaska pollock, blitt mindre. Den har en markedsandel på 17,8 prosent og brukes i hovedsak i ferdige fryste fiskeprodukter, slik som fiskepinner, sier Kristin Pettersen.

Stort marked

I 2020 kjøpte tyskerne sjømat for mer enn 46 milliarder kroner. Totalt ble det omsatt 452 803 tonn sjømat i den tyske dagligvarehandelen i 2020, ifølge tall fra Tysklands største markedsføringsinstitutt, Gfk.

- Det er ikke uten grunn at det tyske sjømatmarkedet er svært viktig. Salget av fisk har økt i nesten alle perioder i 2020 sammenlignet med 2019. For laks ser vi at denne trenden har fortsatt også i 2021. I første kvartal i år gikk hjemmekonsumet opp 32 prosent i Tyskland. Dette er svært gledelige tall, sier Kristin Pettersen.

Spiser oftere laks

Tyskland er også ett av de største konsummarkedet for norsk laks. Totalt ble det konsumert 71.494 tonn laks i tyske husholdninger i 2020, ifølge tall fra Gfk.

- Dette er et stort og viktig laksemarked for Norge. For å sette det i perspektiv: 29 millioner husholdninger i Tyskland har kjøpt laks det siste året. Det er 70 prosent av alle husstander og en økning på 7 prosent fra 2019. Vi ser at tyskerne nå spiser oftere laks og at de kjøper mer når de handler. Røkt er fortsatt den største kategorien, men det er fersk naturell som har hatt den største veksten det siste året, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Størst økning i Berlin

Han har sett på hvilke områder i Tyskland som har økt sitt sjømatkonsum. Her er det spesielt ett funn som er overraskende:

- Det er Berlin som har hatt den aller største veksten i laksekonsumet, og det er spennende. Før koronapandemien var dette den delstaten som hadde lavest volum per husholdning i hele Tyskland. Nå viser data fra Gfk at Berlin har en vekst på 39 prosent for laks. Det er ferdigretter og bearbeidete produkter som øker mest, sammen med fryst naturell. Årsaken til denne positive utviklingen er nok at berlinerne i større grad spiste laks ute på restaurant før pandemien. Nå tyder alt på at de har oppdaget at også kan tilberede laks på eget kjøkken, sier Paul T. Aandahl.

Det er delstaten Baden-Württemberg i Sør-Tyskland som har høyest laksekonsum totalt sett.