Det gjelder turistfisket som foregår langs hele kysten av Nord-Norge og dette er hans klare melding til ministeren:

- Jeg reagerer på det svaret eller kanskje heller den hoveringen som fiskeriminister Elisabeth Aspaker har tillatt seg overfor SV-politiker Astrid Olsen. Olsen etterlyste i et innlegg bedre rutiner i turistfisket, som i dag er ute av kontroll.

Fiskeriminister Aspaker, jeg oppfatter dine svar som sterkt provoserende. Det Astrid Olsen har observert, støttes av oss yrkesfiskere som ser det samme som Astrid Olsen satte på trykk.

Derfor tar jeg din kommentar ut fra det du skriver:

«Et sikkert sommertegn er synet av turister med fiskestang i hånda. Et like sikkert sommertegn er klagesangen over turistene som fisker og myndighetenes tilsynelatende fravær overfor denne næringen og dens utfordringer. Dette er en kjent problemstilling, som topper seg i sommermånedene. Dette er noe vi er vant til, og følger med på, hvert år.

Astrid Olsen fra Nordland SV har tatt på seg rollen som forsanger i år. I Kyst og Fjord tidligere denne måneden skriver hun at jeg gjør det enkelt å være kriminell, og hun etterlyser flere regler.»

- Er ikke ministeren klar over hvor stort dette fisket er og at det er bortimot helårlig flere steder?

Så regelverket du viser til. Det er kjent for alle, også for de som driver fiskecampene og turistfiskerne selv. Det er dette Astrid Olsen er opptatt av, fordi det ikke finnes noen kontroll av det nevnte regelverket. Her mangler opplagt hvor stort uttaket av fisk er. Videre undermåls fisk i fangstene som hives på havet. Vi vet ikke hvor mye av den som overlever. Men vi ser at turistfiskerne som kommer til Norge skjærer ut loinsen på torsken som utgjør rundt 30 prosent og hiver resten.

Det er liten kontroll med mengden av det som tas ut. Det eksisterer et regelverk, er vi enige om, men vi er uenige om det fungerer.

Dersom jeg går på havet og begynner å skjære ut loinsen av fangsten og hiver resten av fangsten på sjøen. Kan det aksepteres av fiskeriministeren?

Jeg stiller også følgende spørsmål: Hvorfor bruker staten store summer på Kystvakta og Fiskeridirektoratet slik at de skal kontrollere yrkesfiskere, når dette ikke skal gjelde for turistfiskerne?

Mer i papiravisa