Ifølge Miljødirektoratets telling har i alt 240 000 pukkellaks blitt tatt ut i fellene som er montert i elver i Troms og Finnmark. I tillegg har et foreløpig ukjent antall pukkellaks blitt tatt ut i sjølaksefiske med kilenot.

Elvene blir nå undersøkt for å finne ut hvor mange laks som klarte å komme seg forbi garn, nøter og fiskefeller. En endelig rapport for alle fellene er ventet senere i høst, men foreløpig har man oversikt over Varanger, og her viser tallene at fellene har vært svært aktive, skriver Miljødirektoratet.

De 10 fellene i Varanger stoppet nesten alle de 100 000 laksene som i sommer forsøkte å komme seg opp for å gyte.

– At vi finner ned mot null pukkellaks på oversida av fellene i enkelte elver i Varanger viser at det er mulig å stoppe pukkellaksen, sier Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Dykkere har nå gjennomført drivtellinger på oversida av fellene i 10 elver i Varanger i Østfinnmark. I 7 av 10 elver ble det funne færre enn 200 pukkellaks ovenfor fella, og i tre av disse elvene ble det funnet færre enn fem pukkellaks som hadde sluppet forbi.

Miljødirektoratet og Statsforvalteren organiserte i sommer drifta av 30 feller i Finnmark. I tillegg kommer tiltak i ytterligere 60 elver lenger vest som ble organisert av frivillige krefter.

Vesterelva i Nesseby er den elva som har størst uttak. Her ble det tatt ut 29 000 fisk, mens det ble telt 1 600 som greide å komme seg forbi.

– Gjennom en fantastisk innsats av Nesseby Herreds Jeger- og fiskerforening er det tatt ut 28 901 pukkellaks i Vesterelva, og det betyr at bare cirka fire prosent klarte å komme seg forbi fella, sier Eirik Frøiland.

Laksene som kom seg forbi fella har gravd seg gjennom leire i elvebredda, eller presset seg mellom spilene i fella når det kom tusenvis samtidig.

Grense Jakobselv fremstår ifølge Miljødirektoratet som en referanseelv på hva som skjer dersom man ikke setter inn tiltak. Her økte antallet på observerte laks fra 5 603 for to år siden, til 12 280 i år. Det samlede antallet pukkellaks i denne elva er antakelig mye høyere. Riksgrensen mot Russland går i denne elva, og talene viser bare det som kan observeres fra norsk side.