Daniel A. Øien

Etter mistillitserklæring fra eget styre har Tom Tobiassen nektet å trekke seg før han fått forklare sitt standpunkt for konsekvensutredning av olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Tobiassen vil ha et ekstraordinært møte i fylkeslaget for å diskutere oljeboring samt holde nyvalg av styreleder.

Nå kan landsstyret i Norges Fiskarlag komme ham i forkjøpet dersom de på dagens møte vedtar at han ikke kunne velges på fjorårets årsmøte. Han hadde nemlig ikke betalt medlemskontingenten i fiskarlaget da han ble valgt, melder NRK.

Tobiassen er ikke invitert til landsstyremøtet.