Totalkvoten på 5.500 tonn var da nådd. Kvantumet omsatt gjennom Norges Råfisklag fra starten av dette fisket 26. mai er pr dato tett innpå 5.500 tonn, til verdi 91 mill kroner. Ca 350 båter har deltatt med leveranser, vel 200 linebåter står for 2.800 tonn, mens 140 garnbåter har levert tett innpå 2.500 tonn. Videre har 9 snurrevadbåter levert 180 tonn blåkveite i perioden.

I uke 34 utgjorde omsetningen av fersk blåkveite vel 400 tonn til verdi 6,9 mill kroner. Av det var 130-140 tonn levert i Troms og Lofoten, 90 tonn i Vesterålen og 50 tonn i Øst-Finnmark.