Det hevdet forskningsdirektør Ole Arve Misund under det pågående landsmøtet i Norges Fiskarlag.

- Hadde vi brukt handlingsregelen som vi i dag anvender, ville vi unngått sildkollapsen og hatt en langt høyere bestand i disse årene. Vi fisket 34 millioner tonn sild i løpet av disse årene. Tallet kunne vært 54 millioner tonn.