- Går sjøsida og landsida inn og finansierer med en krone kiloet hver, er vi klare til å ta oppdraget, sa André Reinholdtsen fra Myre Havbruk da han tirsdag lanserte hotellplanene. De går ut på å etablere et test- og utviklingssenter som skal ta hånd om levendefisken, fra den losses fra fiskefartøyene til den går inn i industriproduksjon.

Planene ble lansert på en FoU-samling i Svolvær, med forskere, fiskere, fiskekjøpere og oppdrettere til stede. Samlinga, som var støttet av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningfond (FHF) og Senter for Fangstbasert Akvakultur ved Nofima, hadde som mål å bidra til å øke omfanget av levendelagring til videre produksjon.

En av deltakerne, produksjonssjef Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu, sier til Kyst og Fjord at han har tro på dette opplegget, og at industrikonsernet ønsker å være med. – Fordi noen har tatt tak i dette og lagt fram et så gjennomtenkt opplegg at det vil fungere. Vi ønsker oss selvsagt et mellomlagringsanlegg rett i nærheten av Melbu.

Mer i papiravisa