Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for fiskeflåten. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten viser også historisk gode resultater i 2016.

Resultater fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 er offentliggjort i dag.

For tredje år på rad økte driftsinntektene for den norske fiskeflåten. De totale driftsinntektene økte med i underkant av 1,9 milliarder kroner fra 2015 til 2016, til 17,5 milliarder. Driftskostnadene var samtidig på 13,5 milliarder, noe som ga et driftsresultat på 4 milliarder.

– Økning i totale driftsinntekter og driftsoverskudd ga en driftsmargin på 22,9 prosent i 2016. Dette er den høyeste driftsmarginen vi har målt for fiskeflåten. I 2015 var driftsmarginen til sammenligning beregnet til 18,5 prosent, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Høye torskepriser ga økte inntekter

De aller fleste fartøygrupperingene forbedret lønnsomheten i 2016. For bunnfiskeriene ser en høy førstehåndspris på torsk ut til å ha gitt gode resultater.

Gjennomsnittlig førstehåndspris på torsk økte med 15 prosent fra 2015 til 2016. Samtidig var fangstkvantumet på om lag samme nivå i 2016 som i 2015, noe som ga en historisk høy førstehåndsverdi for torsk i 2016.

Best ut kommer torsketrålerne. I 2016 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 28,3 prosent, noe som innebærer en økning fra 24,7 prosent i 2015.

For konvensjonelle havfiskefartøy holdt gjennomsnittlig driftsinntekter seg på samme nivå som i 2015, mens driftskostnadene økte noe. Gjennomsnittlig driftsmargin ble dermed noe lavere i 2016 enn i 2015, men den holdt seg fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år. Driftsmarginen for denne fartøygruppen ble redusert fra 15,7 prosent i 2015 til 12,7 prosent i 2016.

Konvensjonelle kystfiskefartøy har den høyeste prosentvise økningen i gjennomsnittlige driftsinntekter i fiskeflåten i 2016.

– Til tross for at driftskostnadene også økte, oppnår denne fartøygruppen et historisk høyt driftsresultat. Driftsmargin økte fra 12,5 prosent i 2015 til 17,8 prosent i 2016. Brutt ned på grupperinger etter hjemmelslengde viser resultatene at de store kystfartøyene oppnår bedre driftsmargin enn de små, sier Holmefjord.