Eierne av Andenes Havfiskeselskap sitter igjen med en rund slump etter salget av «Andenesfisk 1» til Holmøy-rederiet i september 2016. Administrerende direktør i selskapet Andreas Haugen vil ikke kommentere tall, men ifølge tidsskriftet Norsk Fiskerinæring ble det betalt rundt 800 millioner kroner for tråleren, hvorav eierne sitter igjen med rundt 500 millioner i gevinst.

– Vi skal ikke pensjonere oss og vi skal ikke slakte selskapet. Styret i A. H. Holding har vedtatt at pengene fra salget skal brukes til investeringer i ny virksomhet, fortrinnsvis i Andøy, sier styremedlem Rune Rydningen til Vesterålen Online.

– Vi planlegger å gjøre flere ting sammen med Kai Elvan som vi eier Andenes Kystfiske sammen med. Her kan det bli snakk om å kjøpe en ny, brukt båt eller et nybygg. Vi kjøpte også «Fugløybuen» slik at kvota ble værende i Andøy. Vi vil også se på ting som kan tilføre Andøy kvoter, sier administrerende direktør Andreas Haugen.

– Vi kan gå inn og investere sammen med fiskere. Det er en forutsetning fra vår side at den som skal drive båten eier over 50 prosent av selskapet. Ellers kan vi bistå med både regnskap og teknisk gjennom Andenes båtservice, sier Haugen til avisa.