- Råfisklagets omsetning i uke 39 i år utgjorde 83,6 mill kroner. Denne gangen inngår ingen landinger fra utenlandske båter. Totalen var fordelt på ferskt råstoff med 28,6 mill kroner som var veldig lavt p.g.a. værhindring, 54,6 mill kroner på fryst og 0,4 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Sammenlignet med uka før var dette en øking på 21,5 mill kroner, til tross for at omsetningen av ferskt råstoff var høyere da (35,1 mill kroner), og det var da også omsatt fryst fisk fra russiske trålere til verdi 4,7 mill kroner. Økingen fra uke 38 er det altså fryst fisk fra norske båter som står for, opp fra 21,7 til hele 54,6 mill kroner. Her var det først og fremst et stort torskekvantum på nær 3.600 tonn rundvekt som dro oppover, der verdien utgjorde 36,1 mill kroner, mot bare 1.000 tonn og 10,0 mill kroner uka før.

- Sammenlignet med fjorårets uke 39 kom vi i år dårligere ut. For ett år siden utgjorde ukeomsetninga 107,4 mill kroner, da med ei fordeling på 7,1 mill kroner etter leveranser fra 3 russiske frysebåter, mens norske leveranser stod for 100,3 mill kroner fordelt på 46,6 levert fersk, 53,3 fryst og 0,4 mill kroner var etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk.

Det er til nå omsatt fisk gjennom Norges Råfisklag for drøye 4,8 milliarder mot knappe 5,6 milliarder på samme tid i fjor.