I sitt fremlegg for neste års linjeorganisering i Nordland, anbefaler fylkesrådet at dagens klasse for matfag byttes inn i en videregående linje for fiske og fangst. I dag må unge Øksnesværinger som ønsker denne utdanningen dra til Gravdal i Lofoten.

Men fylkesrådet mener nå tiden er moden for å gi Sortland Videregående tommelen opp i sitt gamle ønske om å få ha en slik linje også i Vesterålen. Fra før har regionen grunnkurs i naturbruk, som er lagt til landbruksskolen på Kleiva. Denne har både grønn og blå orientering, og vil kunne rekruttere elever til en fiske og fangst-linje på Myre.

– Det er stort behov i næringa og i regionen for kompetansegivende utdanning. Dette er blant annet dokumentert gjennom de intensjonsavtaler som er inngått, knyttet til undervisning og læreplasser, skriver fylkesrådet, ifølge Bladet Vesterålen.

Vilkåret for etableringen er at dagens klasse for VG2 matfag legges ned.

– Opprettelse av VG2 fiske og fangst anses for å være et tiltak som er mer i tråd med lokalt næringslivs kompetansebehov, mener fylkesrådet.