Noe av dette var fryst råstoff, og i uke 10 var 3.300 tonn torsk levert fersk, da var halvparten tatt på snurrevad (1.780 tonn), mens garn økte kraftig og endte på 890 tonn. Også juksa og line økte sine leveranser til ca 300 tonn på hver i uke 10. Så langt i år har landingene av fersk torsk i Vesterålen økt til 24.000 tonn, fra 20.700 tonn til samme tid i fjor.

Her er økninger spesielt for snurrevad, som er opp fra 10.600 til 12.600 tonn, garn opp fra 5.700 til 6.300 tonn, juksa opp fra 1.800 til 2.600 tonn, trål opp fra 360 til 560 tonn torsk levert fersk, mens lina er eneste redskap med reduksjon, fra 2.100 til 2.000 tonn. Det økte kvantumet er først og fremst kommet i Øksnes kommune, mens også for Andøy er det bra økning, melder råfisklaget.