Dermed har Råfisklaget nå ensidig gått inn og fastsatt minstepris for den kommende sesongen. Etter det Kyst og Fjord forstår vil prisen på mellomstor torsk gå opp med 75 øre til 11,25 kroner. FHL krevde etter det vi forstår at prisen ikke skulle gå opp på verken torsk, sei eller hyse.

Vi kommer tilbake med mer.