- Vi fikk i uke 47 en kjempeøkning i ferske landinger av torsk. En må helt tilbake til uke 19 for å finne større kvantum, skriver Norges Råfisklag i sin ukentlige rapport.

Økningen var på nesten 40 prosent fra 29 til 41 millioner kroner i førstehåndsverdi. Vi må to måneder tilbake for å finne en lignende omsetning av ferskt råstoff.

Mindre utenlandsk råstoff

Likevel har det totale kvantumet gått ned fra sist uke. Det skyldes at det har vært færre landinger fra utenlandske båter. Totalt var landingene fra norske båter for 98 millioner kroner, av dette altså for hele 41 millioner kroner i ferskt råstoff. Utenlandske trålere leverte altså for bare ca 6 millioner kroner. Så totalomsetningen i råfisklaget var på ca 104 millioner kroner.

Fremdeles er det godt fiske i Øst-Finnmark, men vi er nå inne i 5. uka der fisket blir avbrutt på grunn av

kraftig vind. Lenger vest har det i noen begrensede områder tatt seg opp med torsk i fangstene.

Av innkomne sedler per torsdag ser en at det fortsatt fiskes en del torsk i Øst-Finnmark og

ved Bjørnøya av kystflåten, men værforholdene gjør sitt slik at en ikke vil nå opp til samme

omsetning som i uke 47.

Mest hyse på line

Av totalen i uke 47 utgjorde landing fra 2 russiske trålere i Hammerfest, totalt 6,4 mill kroner. Her utgjorde 606 tonn torsk størst verdi med 5,6 mill kroner.

Av omsetningen fra norske båter var det 57,1 mill kroner fra fryst råstoff (2.580 tonn torsk, 1.440 tonn hyse, 180 tonn sei, 95 tonn brosme og 22 tonn blåkveite).

2065 tonn torsk var levert fersk, verdi 22,3 mill kroner, og en må tilbake til uke 19 for å finne større kvantum for ferske landinger av torsk. Fordelt på redskap var 650 tonn tatt på trål og de resterende vel 1400 tonn kom fra kystflåten, en dobling fra uke 46. Hvor 590 tonn var tatt på garn og 540 tonn var tatt på lina.

830 tonn fersk hyse fulgte med verdi 6,3 mill kroner, av det var 570 tonn tatt på lina. Videre tar vi med 650 tonn sei levert fersk, verdi 4,7 mill kroner, 80 tonn breiflabb (1,6 mill kroner), 17 tonn kongekrabbe (1,6 mill kroner) og tilslutt 40 tonn kveite (1,3 mill kroner) som er siste art over 1 mill kroner i omsatt verdi i uke 47.