Strengere krav til eierskap i åpen gruppe, lettere adgang til å bruke leiefartøy i åpen gruppe og manntalskravet til landnotfiske etter brisling, er noen av temaene som er berørt i høringa til deltakerforskrift for 2023.

Forslaget til forskrift er nå ute på høring med høringsfrist 21. oktober. Deltakerforskriften regulerer hvem som kan delta i yrkesfiske etter de fleste arter og lister opp hvilke krav som gjelder for å kunne delta i ulike typer fiskeri. Forskrifta er ute på høring hvert år før den blir vedtatt og virker det påfølgende året.

I forslaget til deltakerforskrift for 2023 lufter direktoratet om det er behov for å endre kravene til eierskap i åpen gruppe ved å stramme inn adgangen til hvor mange fartøyer en enkelt person kan være engasjert i gjennom mindretallseierskap.

Man ønsker også å myke opp tilgangen til å tildele tillatelse til bruk av leiefartøy i åpen gruppe, samt gi ungdommer under videreutdanning dispensasjon fra kravet om at eier skal stå om bord i fartøyet i fisket i åpen gruppe etter torsk, sei og hyse nord for 62° N.