Nå blir det både melk og honning i Nusfjord. Flakstad Utvikling AS og Nusfjord AS samarbeider om å få gjenåpnet fiskebruket i Nusfjord.

– Det vil være snakk om mottak og videreforedling. Vi skal jobbe videre med planene. Målet er å få mottaket i drift til vinteren 2015, opplyste leder i Flakstad Utvikling, Rolf G. Zimmermann i kommunestyremøtet tirsdag denne uka.

Det melder Lofotposten.

– Vi har satt sammen en gruppe som skal vurdere tiltak for å øke verdiskapingen i fiskeriene. Analysen av næringen viser liten kontakt mellom fangstleddet og resten av verdikjeden. Det er behov for samarbeid på tvers i verdikjeden, sa Zimmermann.

Siden starten i 2012 har selskapet delt ut syv millioner kroner i tilskudd. Nesten halvparten er gitt i år.

Han ramset opp firmaene Lofoten Birding Martin Eggen, Flakstad Arctic, Lofoten Fiskarheim, Sea & Summit, Fysio1 og Wilhelm Berntsen, som er en yngre fisker. Totalt har dette ifølge avisen gitt seks nyetableringer og 13 årsverk.