Hittil i år er det eksportert sild for 3,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 76 millioner kroner eller to prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrelleksporten økte i november med 65 millioner kroner til totalt 433 millioner kroner. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 584 millioner kroner til totalt 2,9 milliarder kroner. For makrell er det Japan og Kina som er de viktigste kjøperlandene.