Beslutningen ble tatt av Fiskeridirektoratet fredag ettermiddag. Prøver av torsken indikerer at andelen skrei i «Henningsværboksen» synker raskt, og de siste analyseresultatene viser en skreiandel på under 50 prosent.

- Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å stenge området for fiske igjen med virkning fra mandag 18. april kl 24.00. Fiskeforbudet vil som tidligere ikke gjelde fiske med stang eller håndsnøre, framgår det i meldingen.

13 døgn

«Henningsværboksen» som er et område på innersida av Lofoten - mellom Henningsvær og Skrova - har hatt et spesielt vern.

Tidligere var området tungt belastet av garnfiske under vinterfisket, og ble derfor stengt for alle redskaper unntatt juksa i 2004. Årets skrei-innsig har til gjengjeld vært så stort at man valgte å åpne området for ordinær drift. Når stengingen skjer natt til tirsdag har boksen vært åpen i 13 døgn.