Omsetningen for norske båter kom altså først og fremst av fersk fisk, der ukeomsetninga nådde 56,0 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Av ferskleveransene var torsken størst i verdi med 14,7 mill kroner av et kvantum på 1.190 tonn. Snurrevad stod for vel 800 tonn av disse torskeleveransene, satt sammen av vel 100 tonn levendetorsk og 200 tonn fra Bjørnøya med variabelt innslag av hyse. Ellers var det meste av snurrevadfangstene tatt langs kysten av Finnmark, mest i området Gjesvær-Sørøya. I tillegg kom 200 tonn fersk tråltorsk levert av 4 trålere, lite på øvrige redskaper. Et brukbart seikvantum på totalt 1.380 tonn var fordelt med 500 tonn tatt på not, 430 tonn på snurrevad, 220 tonn på juksa og 140 tonn på garn. Leveranser fra 8 seinotbåter, med fangster fra Omgang i øst til Fugløykalven i vest. Også gode fangster tatt på snurrevad i Øst-Finnmark for Berlevåg og utenfor Fruholmen i vest. Hysekvantumet på 940 tonn levert fersk var fordelt på line/autoline som stod for nær 500 tonn og 360 tonn på snurrevad, vel halvparten av linekvantumet tatt i Øst-Finnmark, mens 250 tonn av snurrevadhysa var levert i Vest-Finnmark.

Et økende kvantum kongekrabbe har vært levert de siste ukene. I uke 34 nådde totalen 67 tonn til verdi 5,4 mill kr, der 46 tonn var tatt i det kvoteregulerte fisket som ble avsluttet søndag 23. august, da med leveranser fra 79 båter som var med på sluttspurten.

Fisket etter taskekrabbe lenger sør, fra Vesterålen og sørover, er ikke deltakerbegrenset og er åpent hele året, men vi er nå inne i hovedsesongen, og fisket er langt bedre enn i fjor. 1.150 tonn omsatt så langt til verdi 12,1 mill kroner, mot 950 tonn og 9,6 mill kroner til samme tid i fjor. Fiskerne melder om fulle teiner og god kvalitet. Sist uke kom kvantumet opp i 214 tonn totalt og verdi 2,2 mill kroner. Antall båter er kommet opp i 132, det samme som i 2014. Mottakene i Lofoten og Vesterålen kommer i gang i dag mandag 24. august, og vi vil da ha i gang 4 kjøpere og ca 25 mottaksstasjoner, melder Norges Råfisklag.