Blant de 1.700 utstillingene har bare et fåtalls norske virksomheter funnet plass. Eksportutvalget For Fisk har på sin side prioritert Amerikas største sjømatmesse som i år kan markere sitt 30-års jubileum. I tillegg forsvarer Hofseth International AS fra Ålesund, Seaborn og Coast Seafood og Marin Harvest de norske fargene.