Frps stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen fra Finnmark mener Røkke-konsernets trålere må levere 100 prosent av fangsten i Finnmark og levere tilbake kvoten sin hvis de nedlegger fiskemottaket i Gamvik, melder ABC nyheter.

- Jeg støtter forslaget om at Røkkes og andres trålere som har leveringsplikt til Finnmark, må levere 100 prosent av fangsten dit, sier Jan-Henrik Fredriksen.

Dermed kaster han seg inn på fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens side i den opphetede striden med Kjell Inge Røkkes Aker-konsern:

Fredriksens partifelle Harald Nesvik stiller seg derimot på Røkkes side. Det gjør Nesvik klart i et intervju i Klassekampen sist lørdag. Han tilhører milliardærens hjemfylke Møre og Romsdal.

- Vi ønsker en mindre rigid holdning. Leveringsplikten ligger fast, men det må være mulig å si at man skal levere en viss mengde til en region. At regjeringen skal detaljstyre at fisken skal leveres til akkurat den bestemte kaia i Hammerfest er helt meningsløst, sa Nesvik i Klassekampen.

- Vi skal ha arbeidsplasser og liv i nord. Det er svært viktig for Norge å ha suverenitet i form av bosetting i nord. Fiskerinæringa er den viktigste næringen for å bidra til dette og derigjennom utøve suverenitet, sier Jan-Henrik Fredriksen til ABC Nyheter. .

Han mener også at Røkke må gi fra seg trålkvotene selskapet hans fikk fra fiskeindustrien i Gamvik kommune, hvis han ikke ønsker å drive anlegget der videre.

- Det blir meningsløst å si at den industristrukturen man hadde for 40 år siden, er den strukturen man skal ha om 40 år. Røkke må gjerne strukturrasjonalisere. Men han må forholde seg til de juridiske forpliktelsene han har i dag, sier Fredriksen til ABC Nyheter.

- Betyr det at Gamvik må få tilbake den kvoten som tilhørte dem, hvis Røkke ikke lenger ønsker å drive anlegget der?

- Ja, hvis de klarer å ha landmottak, må Røkke levere tilbake kvotene til Gamvik, svarer Frp-representanten til nettstedet.