Bakgrunnen er at politiet i sin trusselvurdering pekte på fiskeriene som en næringen der det pågår omfattende ulovligheter som truer både matsikkerheten og finansieringen av velferdsstaten.

Myrseth er glad for at politiet retter oppmerksomheten mot dette.

– Jeg mener det er kjempebra at politiet retter fokuset mot næringen. Dette dreier seg om forvaltningen av fellesskapets ressurser, sier Myrseth til Sunnmørsposten.

– Men gir politiet et riktig bilde når de stempler hele næringen som kriminell?

– Vi vet at det er utfordringer i næringen i dag. Vi ønsker å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, sier Myrseth.

I trusselvurderingen fra politiet beskrives en næring der det foregår en lang rekke ulovligheter som overfiske, kvoteovertredelser og feilrapportering.

Sjef for Økokrim, Pål Lønseth, sier i et intervju med Sunnmørsposten at han personlig har fått henvendelser fra folk i næringen som sier tilstanden er verre en det som politiet her beskriver.

Myrseth påpeker at myndigheten i lang tid har hatt et stort fokus på overfiske og at aktører i næringen ikke har overholdt kvotebegrensningene.

– Dette har vi hatt stort fokus på helt tilbake til da Helga Pedersen vart fiskeriminister fra 2005. Dette er et kontinuerlig arbeid der vi også må ta i bruk ny teknologi og digitalisering for å gjøre dette mer effektivt, påpeker hun.

Myrseth viser til at en har styrket Økokrim og at det er opprettet et nytt såkalt A-krim senter i Alta.

– Vi må ha på plass en helhetlig ressurskontroll som omfatter alle ledd av fiskeriene, understreker Myrseth.

I trusselvurderingen skriver politiet at enkelte markedsledende aktører har innlemmet fiskerikriminalitet som en del av virksomheten i flere ledd i verdikjeden.

Myrseth vil ikke gå inn på hvilke deler av fiskerinæringen som har de hyppigste forekomstene av ulovlig virksomhet.

– For meg er enhver ulovlig virksomhet fullstendig uakseptabelt og vi må gjøre alt det vi kan for å avdekke det og slå hardt ned på det, sier Myrseth.