Fiskarlaget viser til at Fiskeridirektoratet fastsatte dato for siste frist for å melde utseiling til søndag 10. mars kl. 24:00.

- Vi representerer hele bredden i fiskeflåten. Vi mener det er meget uheldig at beslutningen om dato for utseiling ble vedtatt uten at vårt innspill ble tatt inn i vurderingen, skriver laget, og fortsetter:

Hastet med å få satt en dato

- Vi varslet Fiskeridirektoratet om at vårt innspill ville bli sendt i løpet av mandag kveld. Fiskarlaget anbefalte å sette siste frist for utseiling til 14. mars, og at informasjon om datoen måtte varsles en uke i forkant.

Norges Fiskarlag skriver videre at laget i ettertid har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet i saken, og at direktoratet opplyste at det «hastet veldig» med å få satt en dato, som følge av modningsprosessen på lodde.

Variabel modning

- Fiskarlaget har nå vært i kontakt med Norges Sildelagslag og Sjømat Norge i saken, og vi får opplyst at modningen fremdeles er ganske variabel langs kysten. Norges Fiskerlag mener at reguleringen må legge til rette for en hensiktsmessig og rasjonell avvikling både for sjø- og landsiden for å sikre god verdiskapning i dette fiskeriet.

- En senere utseilingsdato gir mer tid til å ta en relativt stor kvote, og vil forebygge mulige problemer med kappfiske, kvalitet, lossekø og prispress. Fiskarlaget oppfordrer derfor Fiskeridirektoratet til å ta en ny vurdering av saken og fastsette datoen til 12. mars.