En pressemelding forteller at Knut Arild Hareide har varslet Nærings- og fiskeridepartementet om at han ber om å tre av som direktør for Sjøfartsdirektoratet for å bli ny administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

– Sjøfartsdirektoratet spiller en viktig rolle i arbeidet med å posisjonere Norge som en ledende sjøfartsnasjon. Knut Arild Hareide har ledet direktoratet trygt gjennom to år. Jeg vil takke ham for den gode jobben han har gjort, han har satt både digitalisering og økt sikkerhet på agendaen. Og jeg ønsker ham lykke til i den viktige jobben han skal ta over, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Knut Arild Hareide tiltrådte som direktør for Sjøfartsdirektoratet 1. januar 2022.

Pressemeldinga sier videre at Hareide trer ut av rollen som sjøfartsdirektør umiddelbart. Avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim vil fungere fremover.