- Kudoaparasitten kan gjøre fiskemiddagen ganske uappetittlig, men den er ikke farlig for mennesker, skriver Havforskningsinstituttet, som tidligere har funnet parasitten både i makrell og brosme.

Funnet i Lofoten

Nå har HI-forskere også funnet parasitten i torsk. I april fant de Kudoa i kysttorsk i forskjellige områder fra Skagerrak til Lofoten, samt at de nå også har funnet Kudoa i skrei for aller første gang.

– Vi har analysert 30 skreiprøver, og funnet Kudoa i én av dem. Den aktuelle skreien ble fanget i Vestfjorden ved Lofoten, sier havforsker Lucilla Giulietti.

– Men det er viktig å understreke at vi så langt bare har undersøkt 30 fisk, og at funnet derfor ikke er like sterkt som kysttorsk-resultatene, legger hun til.

Funnet kommer fra en prøve fra HIs referanseflåte som ble tatt i mars.

Ganske uappetittlig: Slik ser en Kudoa-infisert kysttorsk ut. Foto: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet

Er blitt stasjonær i norske farvann

At havforskerne nå har funnet Kudoa i kysttorsk, markerer et skille.

– Det er veldig overraskende at vi har funnet Kudoa i stasjonær fisk i Norge. Det betyr at parasitten er til stede i norske farvann, sier Giulietti.

Havforskerne har overvåket Kudoa i pelagisk fisk i 20 år.

– Tidligere fant vi parasitten bare i makrell, som migrerte fra sør eller De britiske øyer. Derfor trodde vi lenge at den kom med migrerende fisk, sier forskeren.

Men når forskerne nå ser den i stasjonær fisk, betyr det at parasitten lever hele livssyklusen sin i norske farvann.

– Hvis parasitten er til stede langs kysten, der vi også har akvakulturproduksjon, kan den potensielt også infisere oppdrettsfisk, sier Giulietti.

Skal undersøke infiserte områder

Så langt er livssyklusen til Kudoaparasitten et mysterium for forskerne.

Men når de nå vet i hvilke områder langs kysten som er infisert, skal forskerne ta ulike miljøprøver derfra.

– Målet med dette arbeidet er å lære mer om livssyklusen til parasitten, for da kan vi vite mer om hvordan den smitter fisken. I tillegg skal vi fortsette med å undersøke mer skrei fremover, sier Giulietti.