I alt druknet 74 menn og 5 kvinner i året som gikk. Redningsselskapet oppsummerer nå desember, og dermed hele 2023. Måneden ble i fiskeri-sammenheng sterkt preget av ulykken på Lopphavet, der den 21 år gamle fiskeren Marcus Bangås falt overbord fra båten han arbeidet på.

Søket etter 21-åringen ble avsluttet uten resultat.

I tillegg til ulykken på Lopphavet omkom også to andre personer omkom i drukningsulykker i desember, slik at det totalt druknet 79 mennesker i Norge i 2023. Seks av ti var over 40 år, skriver Redningsselskapet i en pressemelding.

Antallet drukningsulykker var i fjor 11 prosent lavere sammenlignet med 2022, da 89 personer druknet. Tallet er likevel ti prosent over snittet de siste sju årene.

– Nedgang er positivt, men 79 liv tapt til drukning er en sterk påminnelse om at drukning er en samfunnsutfordring som må løses. Vi er nødt til å nå spesielt voksne menn for at drukningstallene i Norge skal gå ned, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson i pressemeldingen.

De tre ulykkene i desember:

  • En mann i 20-årene er fremdeles savnet etter at han falt over bord fra et fiskefartøy utenfor Loppa i Troms og Finnmark i første halvdel av måneden.

  • I Vestland omkom to personer etter fall fra land. En mann i 70-årene ble funnet livløs i sjøen i Bergen sentrum, mens en mann i 80-årene falt i sjøen og druknet i Bjørnafjord.

Fall fra land og fritidsbåt vanligst

Også i 2023 skjedde de flest drukningsulykkene etter fall fra land og fra fritidsbåt.

  • 26 personer druknet etter å ha falt fra land, noe som er sju færre enn året før. Ulykkene skjedde blant annet på tur, fra brygger og kaier i forbindelse med uteliv, og under fiske fra land. 42 prosent av de omkomne falt i elver.

  • 23 personer omkom fra fritidsbåt i 2023. Alle var menn i alderen 19 – 94 år. To kajakk- og to kite-ulykker er inkludert i denne kategorien. I 2022 var det 32 ulykker fra fritidsbåt.

  • Det var også fem drukningsulykker fra yrkesfartøy. Fire av ulykkene skjedde fra fiskebåter, mens en person omkom etter å ha falt over bord fra et tankskip.

Flere badeulykker

13 personer omkom under bading i 2023, mot ti året før. To av ulykkene skjedde i innendørs svømmebasseng.

Alle de tre ulykkene med barn i fjor skjedde under bading. Bading og fall fra land er de vanligste ulykkestypene i aldersgruppen 0 – 14 år.

Fem menn omkom i forbindelse med dykking i 2023. En kvinne og fire menn døde etter at kjøretøy havnet i vannet. En kvinne druknet etter å ha falt gjennom isen. To ulykker er registrert som «Annet», deriblant en mann som omkom i et forsøk på å redde eget barn.

Barn og unge

Tre barn under 14 år og 12 unge mennesker i alderen 15 og 25 år mistet livet i drukningsulykker i fjor.

– I et land med så mye sjø, vann og elver som Norge trenger vi å lære trygg ferdsel, svømming og livredning fra vi er små. Dette er livreddende læring der skolen har en livsviktig oppgave, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som Redningsselskapet, sier Herlofson. Ulykker i alle fylker

Det var drukningsulykker i alle fylker også i fjor, slik fordeler de mest utsatte fylkene seg:

  • Vestland topper statistikken med 13 drukningsulykker.

  • I Rogaland druknet 12 personer i fjor.

  • I Agder druknet 11 personer, noe som er flere enn på mange år.

  • Oslo og Vestfold og Telemark hadde færrest drukningsulykker, med to ulykker i hvert fylke.

– Må øke innsatsen

– Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging både blant barn og voksne. Det er bra at regjerning kommer med handlingsplan for drukningsforebygging. Men tallene er tydelige og viser at det kreves umiddelbar handling, sier Herlofson.

Fire nordmenn druknet utenlands

Også utenfor landets grenser mistet fire norske statsborgere livet til drukning i 2023. To av ulykkene skjedde i Sverige, der en eldre mann gikk gjennom isen og en mann i 50-årene druknet etter fall fra en brygge. En eldre kvinne omkom i en badeulykke i Israel, og en eldre mann døde under bading i Spania.