Kvartalstallet endte på 40,3 milliarder kroner. Det er tre prosent under samme periode i fjor.

Administrerende direktør i Norges Sjømatråd, Christian Chramer, sier i en pressemelding, at selv om januar og februar økte takket være en svak norsk krone og høye priser, avtok valutaeffekten i mars. I tillegg har volumet gått ned.

Preges av kvotekutt

Lavere volum og kvotekutt preget første kvartal, med betydelig lavere landingsvolum av torsk, sild, makrell og kongekrabbe sammenlignet med samme periode i fjor, delvis som følge av kvotereduksjonene.

Verdiveksten i norsk sjømateksport, som hadde vart i tre sammenhengende år, ble stanset i mars da eksportverdien falt med 2,2 milliarder kroner. Marseksporten endte på 13,6 milliarder som er et fall på 14 prosent. Men her spiller også en kortere arbeidsmåned - på grunn av påska - inn.

Matvareprisene

En avtagende matvareinflasjon globalt har også påvirket eksportverdien. Det har sannsynligvis bidratt til å dempe prisutviklingen på norsk sjømat i første kvartal.

EU-markedet var fortsatt den største kjøperen av norsk sjømat i første kvartal, med en eksportverdi på 23 milliarder kroner. Her opplevde man en økning på en prosent sammenlignet med fjoråret.