- I Redningsselskapet er vi svært spent på statsbudsjettet som legges frem kommende torsdag. Vil Regjeringen øke statstilskuddet slik at det kommer tilbake til nivået for fem år siden? Redningsselskapet vet at de 25 fast bemannede redningsskøytene og 17 frivillige sjøredningskorpsene er et minimum av beredskap som trengs for å tilby hurtig nok respons når det oppstår hendelser som den med MS «Nordlys».

- Hendelsen med hurtigruten «Nordlys» i Ålesund 15. september i år, viste at Redningsselskapet også i fremtiden bør gjøres i stand til å ha redningsskøyter plassert med jevnt fordelt langs hele norskekysten. RS «Emmy Dyvi» hadde slepetau om bord i havaristen sju minutter etter at kapteinen hadde varslet om brannen, sier Øyvind Stene i redningsselskapet

- Vi kan ikke fortsette å bruke opp egenkapitalen, og står nå i fare for å måtte redusere beredskapen på kysten og å redusere antall barn vi når med sjøvettopplæring. I fjor hadde 40.000 barn kontakt med Redningsselskapets barne- og ungdomsarbeid, advarer han.

De siste par årene har den frivillige organisasjonen Redningsselskapet brukt deler av sin egenkapital, vel 40 millioner kroner årlig, for å opprettholde beredskap med 25 fast bemannede redningsskøyter.

- Dette driftsunderskuddet har vi pådratt oss i troen på at Regjeringen forstår at det koster å ha en profesjonell sjøredningsberedskap og at det får man billigst og best ved å gi Redningsselskapet støtte. Vi ber heller ikke om mer enn det vi fikk i 2005.

Redningsselskapet kan ikke fortsette å bruke opp egenkapitalen, og står nå i fare for å måtte redusere beredskapen på kysten og å redusere antall barn vi når med sjøvettopplæring, sier Stene.

I fjor hadde 40.000 barn kontakt med Redningsselskapets barne- og ungdomsarbeid.