– Jeg synes dette er en fremgangsmåte som er bekymringsfull. Det er jo vi i kommunene som kjenner dette på kroppen. Når det kommer til sjø, mister vi myndighet, og det har vi lenge ment det burde gjøres en endring på, sier altaordfører Laila Davidsen til NRK.

Regjeringen ønsker mer oppdrett i fjordene, men ber ikke kommunene om å si sin mening. Ikke en eneste av landets kommuner er blitt spurt om å si sin mening. Derimot er fylkene på høringslista.

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet er å tillate fem prosent - om lag 60.000 tonn mer oppdrett i anleggene langs kysten fra neste år. Finnmark fylkesting sa denne uka nei til forslaget.

I Alta er villaksen i Altaelva viktig, og Davidsen er en av ordførerne i nord som har sett seg lei på problemene i oppdrettsnæringa. Hun mener det er feil at kommunene ikke bes om å si sin mening når regjeringa vil tillate mer oppdrett i fjordene.

– I 2011 fikk Troms og Finnmark en økning på fem prosent med bakgrunn at det ikke var noen luseproblematikk her. Siden da har det vært en relativt dramatisk økning enkelte steder.