Statens naturoppsyn jakter ulovlig garnsetting utenfor Finnmarkskysten. – I løpet av en uke har vi dratt inn 74 garn, sier Rune Somby og Espen Ottem i Statens Naturoppsyn til ifinnmark.no.

De er med på å kontrollere garnsetting langs Finnmark- og Tromskysten.

– Hittil i år har vi funnet mye ulovlig garn. I løpet av en ukestur gikk vi mellom Hammerfest og Lofoten og dro inn 74 garn. Det tilsvarte nesten tre kilometer med garn. Det var mye mer enn vi hadde på lenge, så det har vært spesielt mye i sommer, forteller Somby til nettstedet.