Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 9 millioner kroner i september til en total eksportverdi på 41 millioner kroner, viser tall fra Norges Sjømatråd.

I september økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 12 millioner kroner til totalt 98 millioner kroner.