Mandag 10. februar innsettes Oliver Berdal som sjef Kystvakten. Sermonien vil bli holdt på Sjøforsvarets kystvaktstasjon, Sortland (SKYS).

Oliver Berdal ble i statsråd 6. desember utnevnt til flaggkomandør i Sjøforsvaret som sjef kystvakten. Den formelle innsettingen vil først finne sted førstkommende mandag kl. 14:00, skriver Sjøforsvaret i en pressemelding.

Berdal startet sin militære karriere med Befalskolen for Marinen i 1993. Etter plikttjeneste på HAUK klasse missiltorpedobåt (MTB) gjennomførte han Sjøkrigsskolen. Deretter konverterte han til ubåt, hvor han ble skipssjef på ubåten KNM Utsira i 2004. Oliver Berdal har vært i Forsvaret mesteparten av sin aktive yrkeskarriere, men har også i en periode arbeidet med prosjektledelse i det private næringsliv.

Berdal kommer rett fra stillingen som sjef for Ubåttjenesten. Før det hadde han en lang periode i Forsvarsdepartementet der han var programleder for nye ubåter.

Den nye sjefen for Kystvakten gleder seg til å ta fatt på det han beskriver som Norges mest spennende jobb:

- Jeg har vært så heldig å få jobbe med meningsfylte oppgaver og dyktige og motiverte mennesker hele mitt liv. De som jobber i Kystvakten gjør en fantastisk viktig jobb for Norge. Alltid tilstede, overalt, uansett tid på året og tid på døgnet, i storm og i stille. Jeg har meget stor respekt for mannskapene som vokter alt vi har i våre enorme maritime interesseområder, og jeg ser utrolig frem til å få lov til å jobbe sammen med dem.

- Norge er helt avhengig av kysten og havområdene utenfor. Det har aldri vært viktigere med bærekraftig ressursforvaltning og langsiktig tenkning. Kystvakten skal fortsette å vokte det viktigste vi har på en fornuftig og bærekraftig måte, slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av å leve i verdens beste land

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, har følgende å si om påtroppende Sjef Kystvakten

- Som sjef Kystvakten har Oliver Berdal en særlig viktig posisjon og rolle. Spesielt for ivaretakelsen av Norges ressurskontroll på havet. Det er viktig at man som sjef for kystvakten innehar en god forståelse av det maritime fredsoperative oppdraget som Kystvakten daglig løser med sin tilstedeværelse langs kysten. Dette er ikke nytt for Berdal som har lang fartstid fra Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet, sist som sjef for Ubåttjenesten i Marinen. Berdal er meget profesjonell og en faglig dyktig offiser med gode lederegenskaper og en positiv fremtoning. Disse egenskapene bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og en felles forståelse for oppdraget.

Berdal tar over kommandoen etter flaggkommandør Ottar Haugen. Haugen har vært sjef Kystvakten siden juni 2018.

Sjef Kystvakten er direkte underlagt sjef Sjøforsvaret og er ansvarlig for styrkeproduksjon av Kystvakten. Sjef Kystvakten skal planlegge og gjennomføre alle kystvaktoperasjoner og lede Kystvakten iht. Lov og Instruks om Kystvakten, og Direktiv for utøvelsen av Kystvakttjenesten.