- Vi er svært fornøyd med utfallet i denne saken. Havfisk var av den oppfatning at dommen fra distriktsdomstolen i Reykjavik var uriktig, og vi er glade for at Islands Høyesterett har konkludert med at Havfisk frikjennes,sier konsernsjef Webjørn Barstad i en melding etter at Islands Høyesterett i går ga Havfisk sin fulle tilslutning.

Valutasak

Saken som har sitt utgangspunkt i en valutaavtale som daværende Norway Seafoods i 2008 opphevet i den islandske banken Glitnir, har ligget som en mørk skygge over Havfisk ASA.

Fiskeriselskapet har gjort en regnskapsmessig avsetning for et mulig negativt utfall av saken som i foreløpig årsregnskap for 2014 utgjorde 195 millioner kroner, inkludert renter. Denne avsetningen vil nå bli tilbakeført ved utarbeidelsen av endelig årsregnskap for 2014. Dette fører til en økning av resultatet før skatt med NOK 195 millioner og en bedring av egenkapitalen på rundt NOK 143 millioner.

Kan tenke fremover

- Vi har sett frem til en endelig avgjørelse i denne saken og vil nå bruke alle våre ressurser på å tenke fremover, forsetter Barstad.