Redaksjonen r

Kan vi oppmuntre fisk til å oppføre seg på en bestemt måte? Det ville forskere teste ut med berggylt. Målet var å få rensefisken til å spise mer lus.

Og, kort fortalt; berggylten stilte seg ikke avvisende til utdanningsløpet.

Hadde en idé

Hvordan kan vi få rensefisk til å spise mer lus? Kan de oppmuntres? Det var spørsmålet HI-forsker Samantha Bui stilte seg. Bui og forskerkolleger fra HI og Universitetet i Melbourne ville finne ut om de effektivisere berggylten. Og de hadde en idé om hvordan de kunne få det til.

– Vi ville undersøke om vi kunne oppmuntre berggylten til å bli en bedre avluser ved å venne den til lus først, sier hun.

HI-forsker Samantha Bui ville sjekke om berggylt kan læres opp. Det kan den.

Studien ble i hovedsak gjennomført av senioringeniør Reidun Bjelland og masterstudent Katharine Gentry fra Universitetet i Melbourne, og resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Aquaculture Environment Interactions.

Tilvenningen virket

Forskerne delte 270 små berggylter i tre grupper på 90 fisk hver. Så tilbragte den ene gruppen tid i en liten merd med laks og lus, den andre gruppen i merd med laks uten lus og den siste gruppen i merd helt uten laks. Etterpå tilbrakte alle berggyltene tre uker i vanlige merder med både laks og lus for å se hvor effektive de var til å spise lus.

– Vi så at berggyltene som ble eksponert for lus på forhånd var bedre til å avluse enn fisk som ikke ble det, sier Bui.

Berggyltene er hermafroditter. Det vil si at de skifter kjønn. All yngel utvikler seg til hunner, og senere skifter de kjønn og blir til hanner. Foto: Reidun Bjelland / Havforskningsinstituttet

Signifikant forskjell

I gjennomsnitt fant forskerne 0,8 lus i magene til berggyltene som på forhånd hadde vært i merd med både laks og lus, 0,01 lus i magene til berggyltene som bare hadde vært med laks uten lus og 0,15 lus i magene til berggyltene som ikke hadde vært med noen laks på forhånd.

– Det kan se ut som en stor forskjell, men det er bare snakk om én lus i magen. Det var likevel en signifikant forskjell. Og det er viktig å huske på at dette gjaldt små berggylter som nettopp var blitt plassert i sjøen for første gang, sier Bui.

Ikke kommersiell skala

– Samtidig var berggyltenes innsats ikke nok til å redusere den samlede luseinfeksjonen på laksene i merden, fordi det allerede var et høyt antall lus per laks, legger hun til.

Bui understreker at dette ikke er en praktisk studie som kan brukes i kommersiell skala.

– Den viser likevel at berggylt og sannsynligvis andre fiskearter har evnen til å lære, og at den læreevnen kan brukes i akvakultur, sier hun.

Fikk dårligere helse

Forskerne observerte ingen forskjell i helse mellom de ulike berggylt-gruppene, men alle berggyltene i studien fikk dårligere helse etter en tid i merdene.

– Utover i forsøket så vi en økning i skader på hud, finner, øyne, snute og gjellelokk. Det tyder på at berggylt blir påvirket av å være i en oppdrettsmerd, sier Bui.

Referanse:

Gentry, K., Bui, S., Oppedal, F., Bjelland R., Nola, V. & Dempster, T. (2021). «Acclimation with lice-infested salmon improves cleaner fish delousing performance». Aquaculture Environment Interactions. Lenke: https://doi.org/10.3354/aei00385